Wycena i zarządzanie

NIERUCHOMOŚCI POD ARKADĄ współpracuje z firmami, które zajmują się wyceną i zarządzaniem nieruchomościami.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • wyceny
 • zarządzania
Wycena

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości z różnych powodów.
Wynikają one zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania poważnych decyzji dotyczących nieruchomości.

Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:

 • ustalenie ceny kupna-sprzedaży;
 • ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży;
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
 • do ustalenia amortyzacji;
 • ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu;
 • ustalenie wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych);
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu;
 • obliczenie odszkodowania za wywłaszczenie;
 • obliczenie odszkodowania za szkody;
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia;
 • od uwłaszczenia osoby prawnej;
 • rozliczenia poniesionych nakładów;
 • obliczenie opłaty adiacenckiej;
 • obliczenie opłaty planistycznej;
 • obliczenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji;
 • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości.
Zarządzanie

Bazując na wieloletnim doświadczeniu firm z którymi współpracujemy w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami oferujemy:

 • czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP;
 • założenie rachunku bankowego Wspólnoty;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych;
 • protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną i prawną;
 • opracowanie planów zarządzania nieruchomością;
 • wskazywanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości;
 • analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z użytkowaniem zarządzanego zasobu;
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych;
 • opracowywanie planów remontów nieruchomości;
 • przygotowanie treści uchwały właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie określonymi w przepisach prawa procedurami;
 • sporządzanie kosztorysów robót;
 • przygotowanie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót;
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi;
 • przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów preferencyjnych na planowane remonty (zwłaszcza termomodernizacyjne);
 • organizowanie i nadzór robót remontowo-modernizacyjnych;
 • bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości;
 • sprzątanie;
 • wywóz odpadów bytowych;
 • inne usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości.

 

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem