Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki użytkownik wyraził zgodę.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. :

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami „Nieruchomości Pod Arkadą Edyta Ciaś” z siedzibą ul. Laskowa 5, 05-600 Grójec, adres email: kontakt@pod-arkada.pl, strona: pod-arkada.pl zwane dalej administratorem.

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Celem zbierania danych jest:

  1. wykonanie umowy na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit. b,

  2. dokonanie operacji księgowych, podatkowych, kadrowych na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit. c, przepisy ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, przepisów ZUS.

  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu prawnego administratora lub osoby trzeciej w tym marketingu bezpośredniego (pozyskanie informacji poprzez kontakt telefoniczny, wiadomość elektroniczną, stronę internetową) na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit. f.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym (dobrowolne), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy lub odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, zarządcy nieruchomości, komornicy – wymienione instytucje właściwe dla lokalizacji świadczonej usługi i realizacji transakcji, dostawcy oprogramowania i hostingu,  inni pośrednicy współpracujący, notariusze, adwokaci, geodeci, firmy świadczące usługi bankowe.

 7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez witrynę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 9. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany stosownymi przepisami prawa.

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem